Умови прийому

Прийом дітей до дошкільного закладу

здійснюється відповідно листа Міністерства освіти і науки,

 молоді та спорту України від 25.05.2011 №1/9-389

«Про дотримання порядку прийому дитини до дошкільного навчального закладу»

 

Згідно ст.53 Конституції України кожен має право на освіту.

Держава забезпечує доступність дошкільної освіти в державних і комунальних учбових закладах. Згідно з Рішенням Конституційного суду України від 04.03.2004 р. №5-pn/2004 доступність освіти, як конституційна гарантія реалізація права на освіту означає, що нікому не може бути відмовлено у праві на освіту і держава має створити можливості для реалізації цього права.

Відповідно до ст. 34 Закону України «Про освіту», прийом дітей в дошкільні навчальні заклади проводиться за бажанням батьків.

Згідно ст.36 Закону України «Про дошкільну освіту», батьки мають право вибирати дошкільний навчальний заклад.

 

Витяг зі Статуту  дошкільного навчального закладу №258 «Лебедик»

Зарахування дитини в дошкільний заклад здійснюється завідувачем дошкільного закладу протягом календарного року на підставі:

  •       заяви батьків або осіб, які їх замінюють;
  •       свідоцтва про народження;
  •       медичної довідки про стан здоров’я дитини;
  •       направлення територіального відділу освіти Вознесенівського району;
  •       довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення;
  •       довідки про щеплення;

Відрахування дитини з ДНЗ

Відрахування дитини з дошкільного навчального закладу здійснюється:

• за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;

• на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у дошкільному навчальному закладі даного типу;

• у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців;*у  разі  відсутності  дитини  без  поважних  причин  більше  2-х  місяців;

* адміністрація дошкільного навчального закладу письмово повідомляє батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів.