Місія закладу

Місія закладу:

 

 • забезпечення комфортного перебування дітей в закладі;

 • створення належних умов для реалізації дитиною свого природного потенціалу (фізичного, психологічного, соціального, творчого);

 • виховання гармонійно розвиненої особистості;

 • сворення сприятливих умов для особистісного становлення і творчої самореалізації кожної дитини;

 • формування механізмів саморозвитку дошкільника;

 • розширювання свідомості дитини;

 • сприяння її свідомості існуванню;

 • підготовка дітей до подальшого навчання у школі;

 • оснащування дошкільника навичками практичного життя;

 • виховування ціннісного ставлення до Природи, Культури, Людей, Самого Себе, гармонійного та різнобічного розвитку дошкільника;

 • розвивання у дошкільника почуття самовартісності, віри у свої можливості, оптимістичні життєві перспективи;

 • об’єднання навколо дошкільного навчального закладу батьків, відомств соціальної сфери для соціалізації дитини, збереження та зміцнення її здоров’я;

 • виконання соціального замовлення населення щодо догляду, розвитку, виховання та навчання дітей дошкільного віку;

 • збереження та зміцнення здоров’я дітей;

 • розвиток методичної роботи для удосконалення професійної майстерності педагогів;

 • підтримка особистісно орієнтованого навчання та виховання, яке базується на ідеології розвиваючого навчання;

 • розширення та удосконалення освітніх послуг, орієнтованих на вік та рівень розвитку дітей; формування навиків здорового способу життя;

 • відновлення традицій сімейного виховання та залучення сім’ї до освітнього процесу;

 • організація роботи з наступності ДНЗ та школи. 

Пріоритетні напрямки роботи ЗДО у 2017-2018 н.р.

1. Продовжити спільну роботу педагогів та батьків щодо формування у дітей дошкільного віку культури здорового способу життя як складової їх фізичного розвитку (4 р.)

2. Розпочати роботу щодо патріотичного виховання дошкільників шляхом ознайомлення з природою рідного краю, з використанням методу проектів (1 р.)