Медичне обслуговування

Медичне обслуговування дітей закладі ошкільної освіти №258 « Лебедик»

            Вся медична робота у дошкільному навчальному закладі спрямована на зміцнення фізичного і психічного здоров’я дітей, як того вимагає Закон України «Про дошкільну освіту». Під керівництвом старшої медичної сестри проводяться усі необхідні профілактичні заходи:
            — контролюється виконання санітарно — гігієнічних норм працівниками дошкільного навчального закладу на всіх ділянках;
            -здійснюється щоденний огляд дітей при прийомі до дошкільного навчального закладу;
            -проводиться інформаційна робота для батьків через інформаційні куточки, куточок здоров’я та консультативний пункт.
            Дані про результати медичного обслуговування дітей фіксуються і зберігаються у порядку, встановленому МОЗ.
Проводиться моніторинг стану здоров’я, фізичного та нервово-психічного розвитку дітей, надання їм невідкладної медичної допомоги.
Постійно здійснюється медичний контроль за виконанням санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму; систематично проводиться санітарно-просвітницька робота серед дітей, батьків або осіб, які їх замінюють, та працівників закладу.

            Медична сестра, що контролює санітарний стан приміщення, якість харчування в дитячому садочку, слідкує за станом здоров’я дітей кожен день, здійснює амбулаторний прийом дітей т а надає першу медичну допомогу, щотижня здійснює огляд дітей та надає свої рекомендації із приводу стану здоров’я вихованців.

Медична сестра, кожного ранку слідкує та перевіряє самопочуття кожної дитини в групах, якщо стан здоров’я дитини є підозрілим, то таку дитину ми вилучаємо із дитячого колективу до медичного ізолятора та викликаємо батьків.

            Починаючи із листопада місяця, в нашому садочку починає працювати оздоровча програма «Здоров’ятко» до якої входять такі профілактичні заходи, як: кварцювання приміщень; проведення точкового масажу (вранці та ввечері); гімнастику зору під час фіз.хвилинок на заняттях; діти ходять по каштанчиках із метою профілактики плоскостопості; в ранці проводиться комплекс ранкової гімнастики; вихователі проводять гімнастику пробудження, після денного сну.

ПЛАН РОБОТИ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА

№ п/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальний Форма відображення Відмітка про виконання
Організаційна робота
1. Вести всю обов’язкову медичну документацію за встановленою формою. систематично сестра медична старша    
2. Вести звітно-облікову медичну документацію: Ø звіт про щеплення (до 7 поліклініки); Ø накопичувальна відомість ; Ø звіт про захворюваність (до 7 поліклініки, РУО) 20 кожного місяця 05 кожного місяця 1 раз на квартал сестра медична старша    
3. Контролювати забезпеченість необхідними ліками та медичними інструментами. протягом року сестра медична старша    
4. Вести облік медичного обладнання, лікарських засобів та виробів медичного призначення. щомісяця сестра медична старша    
5. Приймати новоприбулих дітей до дошкільного закладу за наявності всієї необхідної документації. протягом року сестра медична старша    
6. Підготувати форму 26У для дітей, які йдуть до школи. жовтень сестра медична старша    
7. Контролювати ведення листків здоров’я:

Ø групи раннього віку,

 Ø групи дошкільного віку.

 

 

 

1 раз на місяць

 1 раз на квартал

сестра медична старша    
8. Контролювати виконання режиму дня. щоденно сестра медична старша    
9. Контролювати навчальне навантаження дітей. щоденно сестра медична старша    
10. Вести контроль за фізичним розвитком дітей на заняттях з фізкультури, ранкової гімнастики. щомісяця сестра медична старша Журнал медико-педагогіч-ного контролю  
11. Контролювати своєчасне проходження медогляду та флюорографії співробітниками ДНЗ. 1 раз на квартал сестра медична старша Медичні книжки працівни-ків  
12. Поповнювати медичний кабінет медичним обладнанням та медикаментами. за необхідністю сестра медична старша    
Лікувально-профілактична робота
1. Проводити антропометрію дітей: Ø групи раннього віку,

 Ø групи дошкільного віку.

 

 

1 раз на місяць

1 раз на квартал

сестра медична старша Журнал антропометрії  
2. Проводити аналіз фізичного розвитку дітей та комплектування їх на групи здоров’я. вересень лютий сестра медична старша    
3. Контролювати щоденний ранковий прийом дітей, який проводять вихователі груп. щоденно сестра медична старша    
4. Оглядати новоприбулих дітей в період адаптації. щоденно сестра медична старша Лист адаптації  
5. Контролювати стан здоров’я дітей. щоденно сестра медична старша Журнал обліку відвідування дітьми груп  
6. Проводити огляд дітей на педикульоз і шкірні захворювання. 1 раз на 10 днів сестра медична старша Журнал обліку відвідування дітьми груп  
7. Своєчасно проводити туберкульозну діагностику, контролювати проходження обстеження дітей в ПТД. протягом року сестра медична старша    
8. Проводити профілактичні щеплення згідно з календарем щеплень. згідно з планом сестра медична старша Журнал щеплень, форма 63  
9. Обстежувати дітей та співробітників на ентеробіоз та гельмінтоз з наступною дегельмінтизацією ізольованих. згідно графіків СЕС сестра медична старша    
10. Вести облік дітей, які не відвідують заклад через хворобу. протягом року сестра медична старша    
11. Здійснювати прийом дітей після перенесення інфекційної хвороби при наявності довідки про стан здоров’я дитини. протягом року сестра медична старша    
12. Проводити огляди дітей після перенесення захворювання. протягом року сестра медична старша    
13. Разом з адміністрацією аналізувати причини захворюваності дітей, вносить пропозиції щодо усунення причин. щомісяця сестра медична старша    
Оздоровча робота
1. Контролювати проведення ранкового прийому на свіжому повітрі. щоденно сестра медична старша    
2. Контролювати дотримання графіку провітрювання, застосування скрізних провітрювань. щоденно сестра медична старша    
3. Контролювати організацію та проведення загартовуючи заходів з дітьми у групах. щотижня сестра медична старша    
4. Контролювати проведення оздоровчих заходів з дітьми у групах. щотижня сестра медична старша    
5. Контролювати перебування дітей в одязі, який відповідає тепловому та руховому режиму. щоденно сестра медична старша    
Протиепідемічна робота
1. Контролювати проходження планового обслідування дітей та персоналу на кишкову паличку. після відпусток сестра медична старша    
2. Здійснювати контроль за дотриманням правил особистої гігієни дітьми та співробітниками. щоденно сестра медична старша    
3. Виявляти у працівників харчоблоку наявність гнійничкових захворювань і гострих респіраторних інфекцій. щоденно сестра медична старша Журнал здоров’я працівників харчоблоку  
4. Надавати медичну допомогу дітям, які захворіли, зі своєчасним здійсненням ізоляції їх до приходу батьків. при виявленні сестра медична старша    
5. Організовувати догляд за дітьми, які перебувають в ізоляторі. при виявленні сестра медична старша    
6. Суворо дотримуватись санітарно-протиепідемічного режиму та карантинних заходів у разі необхідності. при виявленні сестра медична старша    
7. Організовувати проведення поточної дезинфекції. при виявленні сестра медична старша    
8. Здійснювати контроль за санітарно-гігієнічним та хлорним режимом згідно з інструкцією. щоденно сестра медична старша    
9. Здійснювати контроль за зберіганням дезинфікуючих та миючих засобів. щоденно сестра медична старша    
10. Здійснювати контроль за маркуванням меблів, інвентарю, постільної білизни. щоденно сестра медична старша    
Санітарно-гігієнічна робота
1. Контролювати дотримання нормативних вимог утримання приміщень та ігрових майданчиків. щоденно сестра медична старша Журнал контролю за дотриманням санітарно- гігієнічного стану закладу (ф. 308/о)  
2. Контролювати повітряно-температурний режим приміщень. щоденно сестра медична старша Журнал контролю за дотриманням санітарно- гігієнічного стану закладу (ф. 308/о)  
3. Контролювати своєчасність зміни постільної білизни, рушників, серветок. 1 раз на 10 днів сестра медична старша    
4. Контролювати проведення генеральних прибирань. щотижня сестра медична старша    
5. Контролювати дотримання правил миття та дезинфекції посуду. щоденно сестра медична старша    
6. Контролювати прання та обеззаражування білизни. щоденно сестра медична старша    
Санітарно-просвітницька робота
1. Проводити заняття по санмінімуму з персоналом. жовтень травень сестра медична старша    
2. Приймати участь у педрадах, на яких виносяться питання оздоровлення та фізичного виховання дітей, стану захворюваності дітей, організація та проведення загартовуючих заходів. травень сестра медична старша    
3. Випускати санітарні бюлетені. 1 раз на місяць сестра медична старша Журнал обліку санітарно-освітньої роботи  
4. Приймати участь у проведенні семінарів в ІДУОЗДП, вивчати медичну літературу. протягом року сестра медична старша    
5. Проводити заняття з підвищення санітарного рівня: 5.1. Для всіх працівників — «Опрацювання Санітарного регламенту»; — «Запобігання дитячого травматизму»; — «Санітарно-гігієнічні вимоги до харчування дітей у ДНЗ»; — «Загартування дітей дошкільного віку влітку». 5.2.Для технічних працівників — «Режим дня в ДНЗ»; — «Поняття про мікроби та інфекції». 5.3.Для працівників харчоблоку: — «Харчові захворювання та їх попередження». 5.4.Для педагогічних працівників: — «Вікові анатомофізеологічні особливості дітей та їх значення в навчально-виховному процесі»; — «Пропаганда здорового способу життя»; — «Санітарно-гігієнічні вимоги до іграшок у ДНЗ (миття та обробка). 5.5.Для працівників пральні: — «Дезинфікуючі засоби, та їх використання під час карантину в групах». вересень вересень жовтень серпень квітень листопад січень грудень лютий березень травень сестра медична старша    
6. Проводити лекції для батьків: — «Загартування дітей в ДНЗ»; — «Профілактика простудних захворювань»; — «Харчування дітей вдома»; — «Профілактика глісних інвазій»; — «Необхідність проведення профщеплень»; — «Гігієнічне виховання дітей»; — «Профілактика травматизму дітей»; — «Алергічна реакція на щеплення». вересень листопад жовтень грудень січень лютий квітень березень сестра медична старша    
7. Проводити бесіди з дітьми: — «Про здоров’я треба знати, про здоров’я треба дбати»; — «Сон для дитини»; — «Як правильно мити руки»; — «З чистотою назавжди буду я рости»; — «Пийте соки, малюки – будите здорові!»; — «Обережно отруйні рослини». вересень листопад грудень січень квітень травень