Програмне забезпечення

Інформація про програмно — методичне забезпечення

освітньої діяльності в закладі дошкільної освіти (ясел-садка) №258 «Лебедик»

Програми

Найменування програм та навчально – методичних посібників, які використовуються

Ким затверджено

( схвалено)

Базовий компонент дошкільної освіти. наук. керівник Богуш А. М.

Наказ МОНмолодьспорту від 22.05.2012 № 615

«Оберіг». Програма розвитку дітей від пренатального періоду до трьох років (наук. кер. Богуш А. М.);

Наказ МОН

750

від 24.06.2014

«Дитина в дошкільні роки», комплексна освітня програма (наук. кер. – Крутій К. Л., авт. колектив – Богуш А.М., Грицишина Т.І., Дем`яненко О.Є. та ін.) – нова редакція 2015 року;

Лист МОН

1/11-16160

Від 06.11.2015

«Впевнений старт», освітня програма для дітей старшого дошкільного віку / [Н. В. Гавриш, Т. В. Панасюк, Т. О. Піроженко, О. С. Рогозянський, О. Ю. Хартман, А. С. Шевчук]; За заг. наук. ред. Т. О. Піроженко. – К. : Українська академія дитин- ства, 2017.

Лист МОН

1/11-7686

від 01.08.2017

 

Навчально-методичні, посібники, методичні рекомендації, збірки, хрестоматії до комплексна освітня програма

Методичні посібники, які використовуються

в ЗДО №258

Вчимося мови та розмови, або Чигаємо разом / укл.: К. Л. Крутій, Н В Маковецька. 2-е вид. виправ р.2007

Конспекти занять до зошита ‘Математична веселка» (навчання старших дошкільників математики) .’3. П. Дорошенко. Запоріжжя : TOB «ЛІПС» ЛТД, 2011.

Каплуновська О. М. Зошит «Цікава азбука» (навчання старших дошкільників читання)/ О. М. Каплуновська. — 2-е вид., стереот. — Запоріжжя : TOB «ЛІПС* ЛТД.

Конспекти занять із фізичної культури з дітьми молодшого, середнього, старшого дошкільного віку / авт. Л. М. Тимошенко, С. Г. Лавренюк, Т. П. Жуковська; за ред. К. Л. Крутій. — Запоріжжя : TOB «ЛІПС» ЛТД,

Крутий E. Л. Коммуникативно-развивающая технология обучения русском

языку и развития речи детей старшего дошкольного возраста / Е. Л. Крутий.

Запорожье : ООО «ЛИПС»

Крутій К.Л. «Скарбничка ігор для розумних батьків і кмітливих дітлахів» — 3-е вид.

2010 р.

Крутий E. Л. Конспекти . занять «З навчання української мови і розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку» старшого дошкільного віку / К. Л. Крутій, Н. і. Котій. — Запоріжжя:TOB «ЛІПС» ЛТД,

Крутій К. Л. Конспекти занять із художньо — моєленнєвої діяльності дітей

старшого дошкільного віку / К. Л. Крутій, О. П. Кулинич, Н. В. Погрібняк. — Запоріжжя : TOB «ЛІПС ЛТД, 2009.

Крутій К. Скарбничка ігор для розумних батьків і кмітливих дітлахів / автори та укл. К. Крупи, Н. Маковецька. — 3-тє вид., виправ. — Запоріжжя : TOB «ЛІПС» ЛТД, 2010.

Шульга Л. М. Барвиста радість (Розвиток творчих здібностей дітей

дошкільного віку на занят­тях із малювання) / Л. М. Шульга. — 2-е вид.

виправ, й доп. — Запоріжжя : TOB «ЛІПС» ЛТД, 2012

Статеве виховання дітей дошкільного віку / авт.-укл.: О. С. Чернова, Фіяло ; за ред. «Т О. С. Чернової. — Запоріжжя : TOB ‘ЛІПС ЛТД, 2012.

Дидактичний матеріал до лексико- граматичних тем Одяг «31карт», взуття ,головні убори, аксесуари, прикраси, «32карт», «Свійські тварини» «19 карт», «Пори року» «25 карт», «Посуд » «21 карта», «Транспорт» «26 карт» «Професії » «15 карт», «» Оселя. Будинок.Меблі «27 карт»,- Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС» ЛТД 2014-2016 р.

Дорошенко З.П. Зошит «Математична веселка» ( навчання дітей молодшого, середнього, старшого дошкільного віку математики) .Запоріжжя ,ТОВ. «ЛІПС» ЛТД 2009

Каплуновська О.М. «Дошколятам про космос»: програма та методичні рекомендації 2-ге видання, переробта доп. Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС»ЛТД, 2011

Каплуновська О.М «Сходнки до грамоти: пропедевтичний курс навчання грамоти молодшого та середнього дошкільного вку» 2012 рік

Коммуникативные развивающие технолоии обучения русскому язику и развития речи детей среднего дошкольного возраста Е.Л.Крутий 2007р.

Крутій К.Л. «Подорож у довкілля». Методичні рекомендації для батьків і педагогів щодо ознайомлення дітей дошкільного віку із довкіллям 2-е вид., стереот. — Запоріжжя : TOB «ЛІПС» ЛТД, 2009. — 148 с.

Бібліотека дошкільника «Народні перлини» для маленької дитини Упорядник О.О.Яловська ( лист ІІТЗО від 17.07.2012 р. №14.1.12-Г-184)

Ю. Рібцун «Звукові Намистинки» Начально-методичний посібник Рекомендовано ( Наказ МОН України від 24.06.2014р. №750

«Українська мозаїка» Книга для читання в дошкільному закладі і родинному колі . Упорядник Н.І Вакуленко, Л.В.Гураш, О.П.Долинна, О.В.Низковська (лист ІІТЗО від 26.05.2011р. № 1.4/18-Г-318

«Веселий дзвіночок» Книга для читання в дошкільному навчальному закладі

Упорядник О.Білан ( лист ІІТЗО від 05.05. 2015 №14.1/12 Г-263