Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти

Статут закладу дошкільної освіти

Ліцензія на провадження освітньої діяльності закладу

Структура та органи управління

Кадровий склад

Освітні програми

Територія обслуговування

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб

Мова освітнього процесу

Наявність вакантних посад

Матеріально-технічне забезпечення

Результати моніторінгу якості освіти

Річний звіт про діяльність закладу освіти

Правила прийому до закладу освіти

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

Розмір плати за харчування

Перелік додаткових освітніх послуг

Правила поведінки здобувачів освіти

Булінг

Фінансова звітність